תחריר בסול

מורה וחבר מועצה מוקמית המפעל הכללי לניקוז

 

מורה בתיכון בעל תואר ראשון במדע המדינה ותקשורת ותואר שני בניהול מוסדות חינוך והשנה הראשונה לחינוכו בנושא החינוך

תחריר בסול
פוליטיקיה תחום
ערבית,עברית שפות

עוד ב רייאדיאת


ד"ר רנא זהר

מתמחה בבלשנות חברתית סוציולינגוויסטית, והוא מחקר שעוסק בדינמיקה של השפה בהקשרים חברתיים ופוליטיים ועוסק בשפה כמכלול של הזהות האישית ולא רק ככלי תקשורת.