סמירה עזאם

חברת מועצה במועצה מקומית עוספיה. תואר שני בחינוך.

עבדה כמורה לשפה הערבית במשך 30 שנה. בוגרת תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה בשפה הערבית והיסטוריה של המזרח התיכון, ותואר שני בחינוך. פעילה פימינסטית יותר משלושים שנה. מהמקימות של "צעקת הנשים של עוספיה" נגד חוק השילוב. היוזמת להקמת המפלגה "מעוספיה אני" למינוי נשים והשתתפות בבחירות המקומיות . פעילה פוליטית וחברת המועצה הראשונה במועצה המקומית עוספיה.  

סמירה עזאם
פוליטיקיה תחום
سياسية,نسويّة وجندر,تربية وتعليم תגיות
ערבית,עברית,אנגלית שפות

עוד ב רייאדיאת


ד"ר רנא זהר

מתמחה בבלשנות חברתית סוציולינגוויסטית, והוא מחקר שעוסק בדינמיקה של השפה בהקשרים חברתיים ופוליטיים ועוסק בשפה כמכלול של הזהות האישית ולא רק ככלי תקשורת.