ד"ר רנא זהר

מתמחה בבלשנות חברתית סוציולינגוויסטית, והוא מחקר שעוסק בדינמיקה של השפה בהקשרים חברתיים ופוליטיים ועוסק בשפה כמכלול של הזהות האישית ולא רק ככלי תקשורת.

מרצה אקדמית באוניברסיטת חיפה, מכללת תל-חי האקדמית ומכללת עמק יזרעאל. בעלת דקטורט בנושא בלשנות חברתית. ומרצה בתחום השפה האידיאולוגית והשיח הנשי בפוליטיקה. חברת מועצה בעיר נצרת מטעם מפלגת חד"ש בין השנים 2013-2018. פעילה פוליטית, חברתית ופימינסטית במפלגת חד"ש. נשואה וגרה בכפר יאסיף. 

ד"ר רנא זהר
פוליטיקיה תחום
نسوية وجندر,سياسة,أكاديميا תגיות
ערבית,עברית,אנגלית שפות

עוד ב רייאדיאת